Voorgeschiedenis

Het is allemaal begonnen in maart 2007 op de Zorgtotaalbeurs. Ik was daar aanwezig om de kalender, die ik in mijn jaar als Mis(s) heb geproduceerd, te signeren. Tot ik op een gegeven moment voorbij de stand van Vilans kwam.

Vilans is een kennisorganisatie die streeft naar betere kwaliteit van leven van mensen die langdurige tijd zorg en ondersteuning nodig hebben. Zij hadden die dag studenten van Saxion Hogeschool en Panton (een ontwerpbureau) gevraagd om oplossingen te bedenken voor dagelijkse problemen. Mensen konden ter plekke of per mail problemen aankaarten.

Lisette Oliemeulen mailde dat zij graag wat veranderd zou willen zien aan het uiterlijk van haar krukken. Iris Hobo van Panton heeft op de stand een tekening gemaakt van een nieuw soort kruk die kon variëren van uiterlijk. Toen ik bij de stand van Vilans kwam en deze tekening zag, was ik zo enthousiast dat ik heb afgesproken dat als het mij zou lukken ik er graag wat mee wilde doen.

Uiteindelijk bleek het maken van nieuwe hulpmiddelen waarin een aanpassing aan het uiterlijk mogelijk zou zijn, vanwege de hoge kosten en eisen waaraan het moet voldoen, niet haalbaar. Maar dit heeft mij wel aan het denken gezet en aangespoord om hier mee verder te gaan.

Ik wilde niet alleen een oplossing voor het uiterlijk van krukken maar ook voor andere hulpmiddelen zoals rolstoelen en rollators.

Mede voor dit doel heb ik een eigen stichting opgericht, de “Roos Prommenschenckel Foundation”, met als eerste project ´PimpedbyRoos´ Hiervoor heb ik ervaren mensen uit het bedrijfsleven bereid gevonden met mij mee te denken en mij te versterken. Wij hebben enquêtes verspreid om aan te tonen dat hier behoefte aan is. Zijn langs scholen geweest om met kinderen te overleggen over hun wensen en wij hebben geld aangevraagd bij fondsen.

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), had veel vertrouwen in dit project en besloot volledige financiële steun te verlenen. Van deze bijdrage hebben wij een eerste kleine lijn ontwikkeld en geproduceerd. Wat wij erg belangrijk vinden is dat de producten betaalbaar, vervangbaar en flexibel zijn waardoor veel mensen er gebruik van kunnen maken. Wij zijn hier nu een klein jaar mee bezig geweest en weten na vele passingen dus ook dat de PimpedbyRoos producten Stocky, Wheely en Rolly hoezen om de meeste hulpmiddelen passen.

Helaas zullen er toch nog rolstoelen en rollators zijn waarop onze hoezen niet passen. Ook heb ik nog veel leuke ideeën voor de elektrische rolstoel. Wij hopen dus snel financiële ondersteuning te vinden om met een tweede lijn te komen. De Roos Prommenschenckel Foundation heeft geen financieel belang bij haar projecten. Wij werken allemaal op vrijwillige basis en de opbrengst van de eerste oplage zal gebruikt worden voor een project van de NSGK. Ons enige belang is dat er eindelijk een leuke oplossing komt voor die (toch wat) onaantrekkelijke hulpmiddelen. Zo kunnen wij mensen het gevoel geven, dat ze meetellen en dat ze trots mogen zijn op wie zij zijn!

GROTERE TEKST ORGINELE TEKST KLEINERE TEKST